1813-1895.

Wikipedia.

21.iv.61, 5.v.61, 30.v.61, 7.vi.61, 28.viii.61, 31.viii.61, 10.ix.61, 6.x.61.