1785-1841.

Scottish painter. Wikipedia.

14.v.61.