1820-1878.

Wikipedia.

20.iii.60, 5.v.60, 2.vi.61, 6.vii.61.