See Wikipedia.

22.iii.59, 15.v.59, 16.v.59, 18.v.59, 18.x.59, 19.x.59.